Stambeno-poslovni kompleks Rasadnik

Kategorija: Stambeno-poslovni objekat – kompleks
Površina: 20000m2
Lokacija: ulica Kolubarski trg, Lazarevac
Klijent: Rudarski basen ‘Kolubara’ doo
Status: Konkursno rešenje 2012.
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
Saradnici: Marko Milovanović, Sanja Simonović, Goran Anđelković

Tri zone obuhvataju završni deo saobraćajnog venca porodičnog kompleksa i praktično definišu zone građenja i, u ovom konkursnom radu, sugerišu razvijanje urbanog sklopa poluotvorenog bloka. Stranice poluotvorenog bloka, prema uslovima insolacije, konstituišu odgovarajići arhitektonski sklopovi, u ovom slučaju lamelni i galerijski. Lamelni sklopovi se pružaju u pravcu severozapad jugoistok sa stanovima orjentisanim na istok-severoistok i jugozapad. Galerijski tip sklopa se pruža u pravcu jugozapad – istok-severoistok sa stanovima orjentisanim na jugoistok. Stambeni objekti su strktuirani na dva načina uslovljena pre svega osnovnim projektantskim principom da nijedan stan u naselju nema severnu orijentaciju. Poštujući ovaj uslov objekti koji se pružaju u pravcu severozapad – jugoistok predviđeni su sa unutrašnjom središnjom komunikacijom – hodnikom oko koga se obostrano organizuju stambene jedinice. Objekti koji su postavljeni u pravcu severoistok – jugozapad predviđeni su kao galerijski – sa severne strane postavljene su galerije, a stambene jedinice se organizuju sa južne strane. Prilagođavajući se padu terena objekti po vertikali sadrže različite etaže po broju i funkciji. Donja, podrumska odnosno suterenska etaža predviđena kao ukupana ili poluukopana, sadrži garaže, natkrivene parking prostore, skloništa i ostave stanara, a jednim delom i lokale. Etaža iznad suterena, etaža prizemlja, sadrži lokale sa ulične strane a sa unutrašnje dvorišne strane stanove za invalide vezane za teren i oplemenjene malim ograđenim dovrištima – baštama na krovovima garaža.