arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Stambeno-poslovni-kompleks-u-Ovci-Tim8-Beograd-Studio-Alfirevic-arhitektura-enterijer-arhitekta-01
Stambeno-poslovni kompleks Ovča - TIM8
Stambeno-poslovni kompleks Ovča - TIM8
Stambeno-poslovni kompleks Ovča - TIM8
Stambeno-poslovni kompleks Ovča - TIM8
Stambeno-poslovni kompleks Ovča - TIM8
Stambeno-poslovni kompleks Ovča - TIM8
previous arrow
next arrow

Stambeno-poslovni kompleks Ovča – TIM8

Kategorija: Stambeni objekat – kompleks
Površina: 11350m2
Lokacija: ulica Borčanski put, Ovča
Klijent: Agencija za investicije i stanovanje
Status: Idejni projekat 2012.
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
(TIM 6 u okviru TIM-a 8)
Saradnik: Branislava Kovačević

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambenu, koja zauzima zapadni deo lokacije i deo na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju otvorenu pijacu i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost P+4+Ps, i organizovani su u sistemima: jednotrakt, galerijski i lamela sacentralnim jezgrom. Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije pri čemu se sklopovi razvijaju po osi sever-jug a promena pravca naznačava i promenu morfologije sklopova. Položaj objekata na lokaciji je u funkciji klimatskog komfora: blago zakošenje linearnih traktova u odnosu na pravce sveta i glavne vetrove, stvara uslove da se redukuju nepovoljni uticaji orijentacije a da se optimalno iskoriste njene povoljnosti. Stepen osunčanosti je izbalansiran; izloženost jakom, južnom osvetljaju i mogućem pregrevanju, kao i nepovoljnom, smanjenom upadu svetla sa severa, redukovane su u najvećoj mogućoj meri orijentacijom, organizacijom i oblikom objekata. Strujanje najjačih vetrova ublaženo je u zoni kompleksa zadržavajući svoju povoljnu funkciju provetravanja naselja. Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju primarnih volumena izbegne preterana repetitivnost. Četiri stambene grupacije formiraju dva primarna susedstva. Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.