[wonderplugin_carousel id=”60″]

Paviljon Muzeja savremene umetnosti

Kategorija: Javni objekat
Površina: 1750m2
Lokacija: Park prijateljstva, Ušće 10, Beograd
Klijent: Muzej savremene umetnosti, Beograd
Status: Konkursno rešenje 2021.
Autori: Branislav Mitrović, Đorđe Alfirević
Koautori: D. Međedović, U. Majstorović, S. Lakić, D. Grujović.
Projekat rađen u studiju Mitarh d.o.o. iz Beograda.

Koncept proširenja postojećih sadržaja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu zasnovan je na mimikričnom stavu i poštovanju arhitekture zaštićenog objekta. Novi objekat je gotovo u potpunosti ukopan i prekriven zatravljenom škarpom. Gornja kota krova (partera) novog objekta je poravnata sa kotom prizemlja muzeja, čime je prividno zaklonjena traka prozorskih otvora preko kojih se osvetljava suteren muzeja. Kota poda novog objekta je izjednačena sa kotom suterena muzeja. Iz bezbednosnih razloga je oko muzeja porojektovana denivelisana traka (po principu kanala), preko koje suterenske prostorije muzeja dobijaju prirodno osvetljenje sa bočne strane. Ovakvim stavom muzej dobija adekvatan pijedestal, čime je ujedno ističe njegova skulpturalna volumetrija. Glavni pristup novom objektu je preko denivelisane pešačke komunikacije, koja je povezuje uličnu stranu, orijentisanu prema Ušću, sa Parkom prijateljstva u zaleđu muzeja. Ulaz u podzemni deo je naglašen proširenjem u vidu zelenog amfiteatra preko koga podzemni sadržaji dobijaju deo prirodnog osvetljenja. Iznad pešačke komunikacije je predviđena zastakljena nadstrešnica koja akcentira poziciju službenog ulaza u muzej i pruža neophodno prirodno osvetljenje ostalim sadržajima.