[wonderplugin_carousel id=”19″]

Hotelsko-banjski kompleks Palić

Kategorija: Turistički objekat – kompleks
Površina: 54000m2
Lokacija: istočna obala Palićkog jezera, Palić
Klijent: Park Palić doo, Palić
Status: Konkursno rešenje 2014.
Autori: Đorđe Alfirević, Sanja Simonović Alfirević

Hotelsko-banjski kompleks je formiran kao izdužena, niska i razuđena struktura, koja u vizuelnom smislu ne dominira svojim volumenom, visinom i materijalizacijom u panorami priobalnog pojasa Palićkog i Krvavog jezera i koja u celosti koristi prednosti lokacije i vizure koje se otvaraju prema jezerima i neposrednom okruženju. Kompleks je struktuisan u tri zone: A)objekat hotela, u centralnom delu lokacije, B)wellness centar (zatvoreni i otvoreni deo) na severnoj strani i C)akvapark (zatvoreni i otvoreni deo) na južnoj strani lokacije. Hotelski objekat je distanciran u odnosu na Kanjiški put i šetalište uz obalu Palićkog jezera i sa obe strane (istočne i zapadne) dodiruje građevinske linije, koje su minimalno korigovane u odnosu na Plan detaljne regulacije. Otvoreni deo akvaparka je pozicioniran u okviru parkovske zone na jugu, s ciljem da se raznobojne i visoke strukture sa vodenim atrakcijama, koje su karakteristične za akvapark, prikriju u postojeće zelenilo, kako u vizuelnom smislu ne bi opteretile miran izgled priobalnog pojasa Palićkog jezera. Glavni pešački pristupi otvorenom akvaparku su iz tri pravca: a)sa severne strane, iz pravca zatvorenog dela akvaparka, b) sa šetališta uz Paličko jezero i c)sa južne strane, iz pravca pristupne saobraćajnice. Wellnes centar je lociran na severnoj strani lokacije i povezan je, kao i zatvoreni deo akvaparka, pešačkom pasarelom sa objektom hotela.