arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Autobuska-i-zeleznicka-stanica-Beograd-Studio-Alfirevic-arhitektura-enterijer-arhitekta-thumb
Autobuska i železnička stanica
Autobuska i železnička stanica
Autobuska i železnička stanica
Autobuska i železnička stanica
Autobuska i železnička stanica
previous arrow
next arrow

Autobuska i železnička stanica

Kategorija: Javni objekat – kompleks
Površina: 350000m2
Lokacija: Blok 42, Novi Beograd
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Status: Konkursno rešenje 2014.
Autori: Đorđe Alfirević, Dušan Trifunović, Predrag Marković

Kompleks je podeljen na četri celine: a) autobusku stanicu sa pratećim sadržajima, b) železnički terminal sa pratećim sadržajima, c) buduću metro stanicu i d) poslovno-hotelsko-komercijalni kompleks. Osnovni organizacioni princip koji je primenjen u konceptu kompleksa je introvertnost, s obzirom na to da u okruženju ne postoje adekvatne vizure ka kojima bi se kompleks ”otvorio”. Blizina saobraćajnih čvorišta (železnice, metroa i Unutrašnjeg magistralnog prstena) koji prolaze kroz lokaciju, navodi na orjentaciju sadržaja ka unutrašnjim motivima (atrijumima), koji se na takav način distanciraju od neodgovarajućeg okruženja. Autobuska stanica je koncipirana kao zatvorena, introvertna prostorna celina sa centralnim peronskim prostorom, koji je sa tri strane uokviren sadržajima stanice. Poslovno-hotelsko-komercijalni kompleks je projektovan kao ”blok-objekat” koji svojim spoljnim fasadnim ravnima prati regulacije obodnih ulica. Kompleks je raščlanjen na nekoliko celina oko centralno pozicioniranog trga, koji je ishodište ortogonalnih pešačkih tokova. Uz severnu ivicu trga je pozicionirana horizontalna lamela velike spratnosti, koja vizuelno odvaja centralni trg od železnice i metroa. Objekat železničke stanice je smešten ispod postojećeg železničkog terminala i pristupa mu se sa pešačke promenade ili putem podzemne veze. Peronskom prostoru železničke stanice se pristupa preko postojećeg stepeništa koje se nalazi izvan zatvorenog dela objekta, ili eskalatorima iz hola železničke stanice. U holu stanice su smešteni svi neophodni sadržaji (hol, šalteri, čekaonica, toaleti, itd.). Zatvoreni deo objekta stanice je uklopljen u gabarit nadvožnjaka i sa njim čini celinu. Kompleks u južnom delu lokacije je koncipiran kao “blok-objekat” prožet ortogonalnom strukturom pešačkih pravaca, koji iz okruženja vode ka centralnom trgu. Iz horizontalne, raščlanjene strukture objekata koji uokviruju trg izdiže se vertikalna lamela, koja predstavlja vizuelnu dominantu, ”negativ” prostora trga. Objekat je mešovite namene. Diferencijacija sadržaja u okviru kompleksa je izvršena po vertikali i horizontali. Suterenska etaža je predviđena za parkiranje, nivo prizemlja za komercijalne sadržaje (tržni centar i supermarket), a nivo prvog sprata za poslovnu namenu. Dvorišta atrijuma imaju višestruku ulogu. Aktivno učestvuju u osvetljavanju i prirodnom provetravanju natkrivenog parkirališta, kao i vizuelnom i ambijentalnom povezivanju svih etaža.