Splav kafe-restoran Rečna vila

Kategorija: Ugostiteljski objekat
Površina: 270m2
Lokacija: Zemunski kej, Beograd
Klijent: privatno lice
Status: Idejno rešenje 2012.
Autori: Đorđe Alfirević, Sanja Simonović
Saradnik: Bojan Stević

Splav je koncipiran na takav način da u semantičkom smislu predstavlja rečno ostrvo ili adu. Naziv proističe od izrazite linearnosti u arhitektonskoj organizaciji i materijalizaciji prostora. Pozicija kafe-restorana je delimično udaljena u odnosu na obalu, do koje se dolazi uskom stazom postavljenom preko pontona. Osnovni elementi materijalizacije su prirodno i laminirano drvo koje je primenjeno za konstrukciju splava iznad vode. Podne površine su od talpi impregniranog drveta, lakiranih brodskim lakom. Prostor splava je zasenjen belim platnima (skrinovima), koji su razapeti po plafonu i stvaraju utisak brodkse palube sa jedrima. Između krovnih nosača su postavljene drvene tranzene koje imaju ulogu da zasene unutrašnji prostor. Pristup enterijeru je omogućen preko natkrivene terase sa upuštenim žardinjerama u podu, dok je moguće i pristajanje čamcima sa rečne strane na delu terase bez ograde. Unutrašnjost kafe-rastorana je jednostavno rešena, bez suvišnih detalja. Prostor kuhinje sa šankom je objedinjen sa toaletnim prostorima, dok je sala za posetione vizuelno otvorena prema reci sa obe strane. Fasada prema terasi je zastakljena i predviđena je mogućnost njenog delimičnog otvaranja, kako bi se prostor sale povezao sa prostorom terase.