[wonderplugin_carousel id=”26″]

Trg ispred Beogradskog dramskog pozorišta

Kategorija: Parterno uređenje – urbani dizajn
Površina: 10500m2
Lokacija: Mileševska 64a, Beograd
Klijent: Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Status: Konkursno rešenje 2003. – I NAGRADA
Autor: Đorđe Alfirević
Saradnik: Bojan Stević

Rešenjem trga se težilo uspostavljanju ortogonalnih regulacija, koje imaju za cilj uokvirenje trga i produženje pravca glavne fasade pozorišta, čime se postiže kontinuitet sa volumenom zgrade kulturnog centra. Ovakvom postavkom trg dobija prepoznatljiv oblik, koji je ujedno i zaokružen kao celina. Pristupni plato oformljen je uz Mileševsku ulicu u njenom nivou i služio bi za kratak pristup i izlazak iz vozila. U istoj celini je postavljen displej na kome bi se vršila prezentacija repertoara sa svim dodatnim informacijama. Glavni pozorišni trg nadovezuje se na pristupni plato i denivelisan je 50 cm u odnosu na kotu ulice i pristupni plato. Izvođenje predstava je predviđeno na dva mesta: glavnom pozorišnom trgu i sceni pod krošnjama, u zavisnosti od zahtevnosti prostora, scene, broja posetilaca, itd. S tim ciljem su na trgu postavljene fleksibilne, klizno-rasklapajuće tribine-bilbord. U periodu kada se ne koriste, mogu biti sklopljene, te pored skulpturalnih svojstava mogu imati i reklamnu ulogu bilborda (najavljivanje predstava). Scena pod krošnjama je predviđena u zoni postojeće zelene površine. Bitan element u postavci čini zadržavanje svih stabala u ovoj zoni, što je uticalo na formiranje i jedne od osnovnih ideja, ‚‚scene na vodi‚‚ simbolične predstave pojma Beogradsko dramsko pozorište. Scena je planirana u vidu lebdeće platforme iznad vodene površine sa kaskadama koja obavija stabla. Galerija trga je formirana u vidu nastrešnice, čija je uloga da poveže čitav kompleks u jednu celinu. Sa galerije je direktno omogućen pristup foajeu male scene pozorišta, kao i lokalima i restoranu u celini kulturnog centra.