arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
Stambeno-poslovni kompleks "Rasadnik"
previous arrow
next arrow

Stambeno-poslovni kompleks Rasadnik

Kategorija: Stambeno-poslovni objekat – kompleks
Površina: 20000m2
Lokacija: ulica Kolubarski trg, Lazarevac
Klijent: Rudarski basen ‘Kolubara’ doo
Status: Konkursno rešenje 2012.
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
Saradnici: Marko Milovanović, Sanja Simonović, Goran Anđelković

Tri zone obuhvataju završni deo saobraćajnog venca porodičnog kompleksa i praktično definišu zone građenja i, u ovom konkursnom radu, sugerišu razvijanje urbanog sklopa poluotvorenog bloka. Stranice poluotvorenog bloka, prema uslovima insolacije, konstituišu odgovarajići arhitektonski sklopovi, u ovom slučaju lamelni i galerijski. Lamelni sklopovi se pružaju u pravcu severozapad jugoistok sa stanovima orjentisanim na istok-severoistok i jugozapad. Galerijski tip sklopa se pruža u pravcu jugozapad – istok-severoistok sa stanovima orjentisanim na jugoistok. Stambeni objekti su strktuirani na dva načina uslovljena pre svega osnovnim projektantskim principom da nijedan stan u naselju nema severnu orijentaciju. Poštujući ovaj uslov objekti koji se pružaju u pravcu severozapad – jugoistok predviđeni su sa unutrašnjom središnjom komunikacijom – hodnikom oko koga se obostrano organizuju stambene jedinice. Objekti koji su postavljeni u pravcu severoistok – jugozapad predviđeni su kao galerijski – sa severne strane postavljene su galerije, a stambene jedinice se organizuju sa južne strane. Prilagođavajući se padu terena objekti po vertikali sadrže različite etaže po broju i funkciji. Donja, podrumska odnosno suterenska etaža predviđena kao ukupana ili poluukopana, sadrži garaže, natkrivene parking prostore, skloništa i ostave stanara, a jednim delom i lokale. Etaža iznad suterena, etaža prizemlja, sadrži lokale sa ulične strane a sa unutrašnje dvorišne strane stanove za invalide vezane za teren i oplemenjene malim ograđenim dovrištima – baštama na krovovima garaža.