Stambeno-poslovni kompleks Ovča

Kategorija: Stambeni objekat – kompleks
Površina: 79700m2
Lokacija: ulica Borčanski put, Ovča
Klijent: Agencija za investicije i stanovanje
Status: Konkursno rešenje 2011. – OTKUP
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
Saradnici: Branislava Kovačević, Bojan Stević

Predložena urbanistička matrica kompleksa i pozicioniranje objekata u odnosu na uličnu mrežu može u određenoj meri izazvati asocijacije na tradicionalnu matricu panonskih naselja i urbani lik ulice sa ritmično pozicioniranim pročeljima kuća. Kada se sa obodnih ulica postavljenih u pravcu sever jug uđe u poprečne ulice koje se pružaju u pravcu istok-zapad, kako je to predviđeno ovim konkursnim projektom, u kadru se na obe strane ulice pojavljuju kankani objekata koji se pružaju u dubinu bloka – susedstva. U oblikovanju prostora – ambijenta u kompleksu i oblikovanju objekata uneta je jedna kontekstualna crta. Volumetrija objekata je arhetipski svedena na paralelopipedni oblik i dvovodni krov. Kontekstualnost u arhitektonici objekta posebno je naglašena u oblikovanju najzasupljenijih objekata – objekata sa socijalnim stanovima u tri susedstva. “Bar – kadrovski” tretman fasadnog plana materijalizovan je vertikalnim platnima ritmično prostrtim duž fasadnog fronta u koloritu tla i biljnih kultura panonske ravnice. Vertikalna kolorisana platna simbolično “niču” iz tla i sugerišu dinamičan likovni kontrapunkt prostornoj ravnici. Osnovni motiv oblikovanja objekata sa solidarnim tipom stanovanja je element pridodate “okačene” male terase sa osnovnom funkcijom inteziviranja urbanog karaktera ambijenta u susedstvu do puta Borča – Ovča.