arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
Stambeno-poslovni kompleks Ovča
previous arrow
next arrow

Stambeno-poslovni kompleks Ovča

Kategorija: Stambeni objekat – kompleks
Površina: 79700m2
Lokacija: ulica Borčanski put, Ovča
Klijent: Agencija za investicije i stanovanje
Status: Konkursno rešenje 2011. – OTKUP
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
Saradnici: Branislava Kovačević, Bojan Stević

Predložena urbanistička matrica kompleksa i pozicioniranje objekata u odnosu na uličnu mrežu može u određenoj meri izazvati asocijacije na tradicionalnu matricu panonskih naselja i urbani lik ulice sa ritmično pozicioniranim pročeljima kuća. Kada se sa obodnih ulica postavljenih u pravcu sever jug uđe u poprečne ulice koje se pružaju u pravcu istok-zapad, kako je to predviđeno ovim konkursnim projektom, u kadru se na obe strane ulice pojavljuju kankani objekata koji se pružaju u dubinu bloka – susedstva. U oblikovanju prostora – ambijenta u kompleksu i oblikovanju objekata uneta je jedna kontekstualna crta. Volumetrija objekata je arhetipski svedena na paralelopipedni oblik i dvovodni krov. Kontekstualnost u arhitektonici objekta posebno je naglašena u oblikovanju najzasupljenijih objekata – objekata sa socijalnim stanovima u tri susedstva. “Bar – kadrovski” tretman fasadnog plana materijalizovan je vertikalnim platnima ritmično prostrtim duž fasadnog fronta u koloritu tla i biljnih kultura panonske ravnice. Vertikalna kolorisana platna simbolično “niču” iz tla i sugerišu dinamičan likovni kontrapunkt prostornoj ravnici. Osnovni motiv oblikovanja objekata sa solidarnim tipom stanovanja je element pridodate “okačene” male terase sa osnovnom funkcijom inteziviranja urbanog karaktera ambijenta u susedstvu do puta Borča – Ovča.