arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Stambeno-naselje-Visnjicko-polje-Beograd-Studio-Alfirevic-arhitektura-enterijer-arhitekta-thumb
Stambeno naselje "Višnjičko polje"
Stambeno naselje "Višnjičko polje"
Stambeno naselje "Višnjičko polje"
previous arrow
next arrow

Stambeno naselje Višnjičko polje

Kategorija: Stambeno naselje
Površina: 45ha
Lokacija: ulica Slanački put, Beograd
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Status: Konkursno rešenje 2005. – I NAGRADA
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić, Ana Čarapić
Saradnik: Srđan Marlović

Naselje predstavlja ekskluzivan lokalitet sa vizurama na zemunski Gardoš, savsko Ušće i prekodunavsku niziju. Izuzetnosti lokacije doprinosi reljef – oštra padina Višnjičkog brda, postavljena visoko iznad bliskog priobalja Dunava. Raspisom konkursa predviđeni su svi tipovi stanovanja: porodično i rezidencijalno stanovanje 50%, višeporodično stanovanje 20% i socijalno stanovanje 30%. Predviđeni su i svi javni sadržaji koji omogućavaju funkcionisanje naselja kao samostalne celine. Osnovnu matricu strukturiranja naselja čine dva toka i njihov međusobni preplet. Prvi, horizontalni tok čine preovlađujući nizovi objekata porodičnog stanovanja ravni ili blago zalučeni i višeporodičnog stanovanja – nizovi lepezasto postavljenih objekata u podnožju padine. Drugi, vertikalni tok naseljske matrice čine široki zeleni potezi – centralni park kroz središnji deo naselja, levi, severo-zapadni sa vezom na “vrtaču” i desni, jugozapadni, uz zonu socijalnog stanovanja. Ova tri glavna toka čine okosnicu ukupnog naseljskog zelenog fona – zelenih površina oko pojedinih celina, uličnih drvoreda, bogato zelenila vrtova.