[wonderplugin_carousel id=”9″]

Stambeni kompleks kod ulice dr Ivana Ribara

Kategorija: Stambeni objekat – kompleks
Površina: 26800m2
Lokacija: ulica dr Ivana Ribara, Novi Beograd
Klijent: Građevinska direkcija Srbije
Status: Konkursno rešenje 2011.
Autori: Đorđe Alfirević, Darko Marušić, Milenija Marušić
Saradnici: Brankica Kovačević, Toni Buzolić

Dispozicijom četiri objekta po obodu građevinske parcele uobličena je urbana forma otvorenog bloka sa pripadajućim “dvorištem”. Simbolički gledano, otvoreni blok je povratak izvornom modelu pokreta moderne koji je primenjen u centralnoj zoni Novog Beograda. Teritorija cele lokacije je tako jasno prostorno i funkcionalno diferencirana na zonu stanovanja sa dvorištem za boravak dece i odraslih, zonu rekreacije odraslih i zonu mirujućeg saobraćaja. Zone su istovremeno međusobno funkcionalno i vizuelno povezane. Tipološki oblik dvotrakta je bio teoretsko polazište za koncipiranje arhitektonskog sklopa – lamele. Lamela sa osam stanova, vertikalnom komunikacijom (stepenište i lift) i horizontalnom komunikacijom do ulaza u stanove osnovna je konstitutivna “građa” četiri objekta urbanog sklopa otvorenog bloka ovog stambenog kompleksa. Kompleks sadrži ukupno jedanaest lamela – osam sa osam stanova i tri lamele sa dvanaest stanova. Horizontalna komunikacija u lameli se proteže celom njenom dužinom. “Sklapanjem” lamela u objekat horizontalne komunikacije se spajaju i nadovezuju jedna na drugu ostvarajući utisak koridora odnosno koridorskog tipa sklopa. Koridor je, međutim samo mogućnost u smislu korišćenja komunikacije a ne i jedina solucija.