Splav kafe-restoran Negativ

Kategorija: Ugostiteljski objekat
Površina: 345m2
Lokacija: Zemunski kej, Beograd
Klijent: privatno lice
Status: Idejno rešenje 2012.
Autori: Đorđe Alfirević, Sanja Simonović
Saradnik: Bojan Stević

Pozicija splava je velikoj odredila i njegov nekonvencionalan karakter. Objekat kafe-restorana se konturom prilagođava blago zatalasanoj liniji obale prateći njen tok. Osnovna orjentacija prostora je prema reci ka kojoj su okrenuti svi glavni prostori za posetioce. U zaleđu su pozicionirani sekundarni saržaji poput ulaznog dela, vetrobrana, kuhinjskog bloka sa prostorom ostave i sanitarnim prostorima. Razuđena kontura objekta definiše pozicije i različite veličine separea za VIP posetioce. Enterijer kafe-restorana je podeljen oštrom, nematerijalnom granicom u dva dela: unutrašnji prostor splava i terasu. Materijalizacija splava je u monohromatskim tonovima. Primarna konstrukcija splava je tonirana u tamnosivim tonovima, dok su površine podova i plafona u svetlim tonovima čime je jasno istaknut kontrast kao tema vizuelnog identita splava. Površina plafona je obložena linijski raspoređenim drvenim letvicama koje imaju ulogu da vizuelno naglase podužno prostiranje prostora splava. Mobilijar je u tamnim monohromatskim tonovima sa reflektivnim akcentima od prohroma što prostoru daje izvesnu eleganciju. Fasada prema reci je zastakljena kliznim sklapajućim vratima čime je ostvarena mogućnost otvaranja i neposrednijeg povezuvanja enterijera sa prostorom terase.