[wonderplugin_carousel id=”18″]

Solarna atrijumska kuća

Kategorija: Stambeni objekat
Površina: 115m2
Lokacija: Topola, Srbija
Klijent: privatno lice
Status: Idejno rešenje 2013.
Autori: Đorđe Alfirević, Sanja Simonović Alfirević

Kuća je projektovana za život u vangradskoj sredini, brdsko-planinskom predelu centralne Srbije i namenjena za periodično ili stalno korišćenje. Objekat je introvertnog tipa, sa centralno pozicioniranim unutrašnjim dvorištem – atrijumom, oko koga su raspoređene stambene i pomoćne prostorije. Određujući faktori koji su uticali na koncept prostorne i funkcionalne organizacije su težnja da se u kući oformi savremeni stambeni enterijer u kome bi i u prirodnoj sredini bili omogućeni svi uslovi za svakodnevne potrebe korisnika, kao i aspekt bezbednosti, tj. želja da se zbog čestih odsustava korisnika imovina u potpunosti obezbedi. Jedini ulaz u objekat je sa prednje strane, na kojoj se nalaze sigurnosna vrata. Prostorije su grupisane u dnevnu i noćnu zonu i povezane su preko vetrobrana sa prednje i degažmana sa zadnje strane objekta, čime je ujedno uspostavljena kružna veza u objektu. Dnevna zona je organizovana u vidu otvorenog plana kod koga su sve prostorije orijentisane prema centralnom atrijumu, koji je tretiran kao vizuelni produžetak dnevnog boravka. Centralni motiv jednoprostora je kamin, integrisan u unutrašnju fasadu objekta. Noćnu zonu čine dve spavaće sobe odvojene kupatilskim blokom i toalet uz ulazni deo kuće. Tehničke i druge pomoćne prostorije su u podrumu kome se može pristupiti stepeništem iz unutrašnjeg dvorišta. Konstrukcija kuće je projektovana u kombinaciji masivnog i skeletnog sistema, sa spoljašnjim fasadnim zidovima od giter blokova, obloženih termoizolacijom i slojem opeke, dok je unutrašnja fasada zastakljena termopan staklima. Krovna konstrukcija je od masivnih drvenih greda. U zakošenu površinu krovne konstrukcije, orijentisane prema jugu, integrisani su hibridni solarni kolektori pomoću kojih se sunčeva energija pretvara u toplotnu i električnu. Na krovnim površinama su sa obe strane raspoređeni prozori, koji su modularno uklopljeni u sistem solarnih panela. Grejanje prostora je ostvareno pomoću sistema podnog grejanja, dok je ventilisanje prostorija omogućeno preko atrijuma i krovnih prozora. Finalna materijalizacija fasada je u plemenitom malteru, bojenom u beli ton. U enterijeru je akcenat na minimalističkoj jednostavnosti i elegantnom izgledu površina, mobilijara i ugradnih elemenata izrađenih od medijapana, bojenih i poliranih do visokog sjaja.