Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-03
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-01
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-04
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-02
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-05
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-07
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-06
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-09
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-08
Promenada-Setaliste-Budva-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-10

Šetalište Budva-Bečići

Kategorija: Prostorno i parterno uređenje
Površina: 28ha
Lokacija: Budva
Klijent: Opština Budva
Status: Konkursno rešenje 2023. – II NAGRADA
Autori: Branislav Mitrović, Đorđe Alfirević, Dušan Međedović, Dušan Grujović, Uroš Majstorović
Projektant-autor: Ivana Lakić
Projektanti saradnici: Milica Knežević, Milica Ćoćić

Predloženim rešenjem je razmotrena remodelacija kompletnog budvanskog priobalja i pružena je mogućnost za stvaranje novog identiteta grada Budve. Predmetno područje je tretirano kao savremeni produžetak i reinterpretacija Starog grada Budve u prostornom, ambijentalnom i funkcionalnom smislu. Budva je u poslednjih nekoliko decenija doživela nagli razvoj koji je nažalost rezultirao, može se reći urbanističkim haosom, izgubila je identitet primorskog grada. Jedini kvalitetni urbani, prostorni i arhitektonski resurs je Stari grad. U projekciji rekonstrukcije takvog stanja smatramo da treba maksimalno istaći poziciju istorijskog središta kao repera, revitalizovati prostor buduće marine i dalje priobalja do rta Zavale. U ovom radu, autori su pokušali da upravo kroz ta tri repera (Stari grad, marina, šetalište sa plažom) pokušaju da Budvi vrate identitet. Smatramo da na ovom potezu zahtevane rekonstrukcije glavni novi artefakt treba da bude zeleni korpus visokog drveća (autohtone vrste primorskog bora, libanskog kedra, platana, u kombinaciji sa mimozom, oleandrom, magnolijom, mimozom, maslinom, itd.), radi stvaranja nove ‘‘arhitekture’’ koja bi ambijentalno i u vizurama sa mora prema kopnu, zaklonila urbanistički i arhitektonski nered i konture gabarita objekata u zaleđu. Smatramo, da stvaranjem jednog takvog ‘‘jakog’’ pešačkog i zelenog koridora, koji se prožima i preklapa sa plažom, može da se ostvari autentični primorski ambijent. Prožimanjem šetališta i plaže sa širenjem plaže u međuprostor, sve do zelenih zasada, može se rešiti neuralgična i slaba tačka obale – deficit prostora za plažu i pripadajuće joj funkcije.