Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-03
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-02
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-01
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-04
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-05
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-07
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-06
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-11
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-10
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-09
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-08
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-12
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-13
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-16
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-15
Prirodnjacki-muzej-Muzej-savremene-umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-14
Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-17
Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-18
Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-19
Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-20
previous arrow
next arrow

Park prijateljstva i Prirodnjački muzej na Ušću

Kategorija: Prostorno uređenje, Javni objekat
Površina: 20500m2
Lokacija: Ušće, Beograd
Klijent: Prirodnjački muzej, Beograd
Status: Konkursno rešenje, 2024. – I NAGRADA
Autori: Branislav Mitrović, Đorđe Alfirević, Uroš Majstorović, Dušan Grujović, Dušan Međedović.

Projekat rađen u studiju Mitarh d.o.o. iz Beograda.

Zona Ušća sa područjem „Parka prijateljstva” predstavlja jedan od najreprezentativnijih i funkcionalno najznačajnijih delova Novog Beograda. Započeti koncept prostornog uređenja ovog dela grada, po principima modernog urbanizma XX veka, smatran je za imperativ u daljem unapređenju kvaliteta javnog prostora u smeru nenametljivog, a ipak monumentalnog stvaralaštva u rešenju. Specifičnost lokacije koja je veoma izdužena i stanjena na sredini, podstakla je na razmišljanje o intenzivnijem povezivanju dva naspramna područja – Zone 1 (kod Brankovog mosta) i Zone 2 (kod Hotela Jugoslavija). Kako je oslonjena na ortogonalnu matricu Novog Beograda sa jedne strane, a na blago zatalasanu liniju obale Dunava sa druge strane, smatrali smo da te dve matrice treba pomiriti i formirati prostornu sliku koja će posedovati karakteristike i jedne i druge celine. Kroz čitavo područje je postavljena monumentalna osa koja povezuje dve zone i prolazi kroz Park prijateljstva na mestu postojećeg šetališta. Nova „Glavna aleja” je paralelna sa Bulevarom Nikole Tesle i postoje’om ortogonalnom matricom, a osmišljena je kao ishodište svih pravaca u parteru. U središnjem delu, naspram Palate Srbija, Glavna aleja se prepliće sa linijom obale i formira silazak na reku. Pozicije svih planiranih objekata (Prirodnjački muzej, Muzej umetnosti 21. veka, Akvarijum, Panoramski točak) se neposredno nadovezuju na Glavnu aleju, čineći tako promišljeni sistem prostornih doživljaja koji se kontinualno nadovezuju.