Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-02
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-03
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-04
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-01
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-06
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-10
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-08
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-07
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-11
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-09
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-05
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-12
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-13
Kuca arhitekture-Prirodnjacki muzej-Muzej savremene umetnosti-Podgorica-Studio-Alfirevic-arhitektura-arhitekta-14
previous arrow
next arrow

Kulturni centar na obali reke Morače

Kategorija: Prostorno uređenje, Javni objekat
Površina: 36000m2
Lokacija: Podgorica, Crna Gora
Klijent: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Status: Konkursno rešenje, 2024.
Autori: B. Mitrović, Đ. Alfirević, U. Majstorović, D. Grujović, D. Međedović, J. Arsenović, I. Lakić.

Projekat rađen u studiju Mitarh d.o.o. iz Beograda.

Osnovno stanovište u promišljanju o konceptu i organizaciji prostora na predmetnoj lokaciji proisteklo je iz težnje da se kompleks celovito tretira i da se u vizuelnom smislu istakne njegova muzejska namena i centralni položaj u gradu. Opredeljenje da se novi kulturni centar Podgorice istakne u vizuelnom identitetu grada, uticalo je na stav da se opredelimo za monumentalni tretman objekata na lokaciji, ali koji ne bi ni na koji način narušili karakter toka reče Morače i postojanost Mosta Milenijum. Sa druge strane, smatrali smo za imperativ da se urbanističkom i arhitektonskom artikulacijom omogući neposrednije spuštanje grada na reku. Stoga bi se naš koncept o predmetnom prostoru mogao najbliže opisati rečima „reprezentativna suzdržanost” i „korzo do reke”. Kompleks je prema raspisu konkursa podeljen na pet jasno diferenciranih prostornih i funkcionalnih celina: a) Muzej savremene umetnosti, b) Prirodnjački muzej sa botaničkom baštom, c) park umetnosti i kulture, d) kuću arhitekture i e) podzemnu javnu garažu. Svaki od navedenih delova kompleksa se može fazno posmatrati kao autonomna celina i kao deo veće celine, te je u tom smislu moguća i njihova fazna izgradnja. Muzej savremene umetnosti je pozicioniran uz Most Milenijum, na izvesnoj distanci. Uz MSU je pozicija Prirodnjačkog muzeja u čijem zadnjem delu, prema ulici Vaka Đurovića je smeštena Botanička bašta. Glavni pešački pristup muzejskom kompleksu je iz ulice Vaka Đurovića preko široke pešačke promenade (auditorijuma) čiji je pravac produžen od kružnog toka pored gradskog stadiona prema reci Morači. U zoni ispod pešačke promenade je smeštena podzemna garaža za potrebe muzejskog kompleksa kojoj se pristupa iz ulice Vaka Đurovića, na karakterističnoj krivini. Između predmetne lokacije (zona obuhvata konkursa) i dela koji se anketno rešava (kontaktna zona), pozicionirana je javna podzemna garaža koja deli kolski pristup sa muzejskom garažom.