arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Hotelsko-banjski kompleks Palić
Hotelsko-banjski kompleks Palić
Hotelsko-banjski kompleks Palić
Hotelsko-banjski kompleks Palić
Hotelsko-banjski kompleks Palić
Hotelsko-banjski kompleks Palić
Hotelsko-banjski kompleks Palić
previous arrow
next arrow

Hotelsko-banjski kompleks Palić

Kategorija: Turistički objekat – kompleks
Površina: 54000m2
Lokacija: istočna obala Palićkog jezera, Palić
Klijent: Park Palić doo, Palić
Status: Konkursno rešenje 2014.
Autori: Đorđe Alfirević, Sanja Simonović Alfirević

Hotelsko-banjski kompleks je formiran kao izdužena, niska i razuđena struktura, koja u vizuelnom smislu ne dominira svojim volumenom, visinom i materijalizacijom u panorami priobalnog pojasa Palićkog i Krvavog jezera i koja u celosti koristi prednosti lokacije i vizure koje se otvaraju prema jezerima i neposrednom okruženju. Kompleks je struktuisan u tri zone: A)objekat hotela, u centralnom delu lokacije, B)wellness centar (zatvoreni i otvoreni deo) na severnoj strani i C)akvapark (zatvoreni i otvoreni deo) na južnoj strani lokacije. Hotelski objekat je distanciran u odnosu na Kanjiški put i šetalište uz obalu Palićkog jezera i sa obe strane (istočne i zapadne) dodiruje građevinske linije, koje su minimalno korigovane u odnosu na Plan detaljne regulacije. Otvoreni deo akvaparka je pozicioniran u okviru parkovske zone na jugu, s ciljem da se raznobojne i visoke strukture sa vodenim atrakcijama, koje su karakteristične za akvapark, prikriju u postojeće zelenilo, kako u vizuelnom smislu ne bi opteretile miran izgled priobalnog pojasa Palićkog jezera. Glavni pešački pristupi otvorenom akvaparku su iz tri pravca: a)sa severne strane, iz pravca zatvorenog dela akvaparka, b) sa šetališta uz Paličko jezero i c)sa južne strane, iz pravca pristupne saobraćajnice. Wellnes centar je lociran na severnoj strani lokacije i povezan je, kao i zatvoreni deo akvaparka, pešačkom pasarelom sa objektom hotela.