Fontana Novi Beograd

Kategorija: Perterno uređenje – urbani dizajn
Površina: 400m2
Lokacija: plato ispred opštine Novi Beograd, Beograd
Klijent: Opština Novi Beograd
Status: Idejno rešenje 2015.
Autori: Đorđe Alfirević, Sanja Simonović Alfirević

Dizajn fontane je alegorija na vreme i proces nastanka Novog Beograda, kao jedne od najznačajnijih modernističkih celina na prostoru bivše socijalističke Jugoslavije. Fontana na savremeni način evocira nastajanje prvih kolektivnih stambenih zgrada, koje su podizane na prostoru nastalom isušivanjem i nasipanjem močvare. Sveden likovni izraz, materijalizovan u minimalističkom duhu, gotovo na nivou primordijalnih simbola, podseća na opsežne građevinske i arhitektonske operacije, koje su sprovedene da bi se formirao novi deo Beograda koji je bio prestonica Jugoslavije. Fontana se sastoji od plitke vodene površine, poput „ogledala” iz koga izniču modernistički monoliti. Obrada površina je izvedena u granitu, sa mestimičnim pozicijama matiranih i poliranih ploča, kao daleke asocijacije na prve urbanističke operacije kojima je osvajano močvarno tlo.