arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
arhitekta arhitektura enterijer uredjenje stana dizajn enterijera projektovanje kuca stan vila rezidencija apartman stanovanje uredjenje arhitektonski studio idejni glavni projekat architect architecture interior design house housing dwelling apartment studio condo condominium
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
Betonhala kulturni centar na vodi
previous arrow
next arrow

Betonhala kulturni centar na vodi

Kategorija: Javni objekat
Površina: 36800m2
Lokacija: ulica Karađorđeva, Beograd
Klijent: Agencija za investicije i stanovanje, Urbanistički zavod
Status: Konkursno rešenje, međunarodni konkurs 2011.
Autori: Đorđe Alfirević, Bojana Stanković, Dušan Trifunović,
Petar Tufegdžić, Milica Vujošević, Đorđe Nikolić
Saradnik: Bojan Stević

Inspiracija za dizajn kompleksa je pristekla iz kontekstualnih specifičnosti priobalnog dela reke Save, stare gradske celine Kosančićevog venca i Kalemegdanske tvrđave sa parkom, iz kojih su apstrahovani glavni motivi dizajna poput tokova, zatalasanih linija, vodih površina, plaže i parka. Kombinovanjem i umrežavanjem različitih slojeva, parkovskog zelenila, starog gradskog tkiva i obalne linije, projekat kulturnog centra promoviše principe urbane integracije i regeneraciju zapostavljenih prostora. Lokacija kompleksa na obali, ispod stare tvrđave i blizu centra grada, pružila je priliku za autentičan izraz inspirisan rečnim tokovima i motivima kao što su: voda, rečna ostrva, ušće i peščane plaže. Postojeća zgrada Betonhale je prepoznata kao jedan od elemenata i izvedena od istog jezika, sa fasadom koja prati obalu i krov koji naglašava granice između obale i tvrđave. Smatrano je da je od suštinske važnosti da se očuvaju ovi elementi. Krov hale je postao plaža iznad vode. Krov kulturnog i komercijalnog centra deluje kao prirodna veze između vode, plaža i zelenog podnožja Kelemegdanske tvrđave. Krov je transformisan u rampe, stepeništa i staze, koje omogućavaju komunikaciju preko i kroz objekat.