[wonderplugin_carousel id=”29″]

Betonhala kulturni centar na vodi

Kategorija: Javni objekat
Površina: 36800m2
Lokacija: ulica Karađorđeva, Beograd
Klijent: Agencija za investicije i stanovanje, Urbanistički zavod
Status: Konkursno rešenje, međunarodni konkurs 2011.
Autori: Đorđe Alfirević, Bojana Stanković, Dušan Trifunović,
Petar Tufegdžić, Milica Vujošević, Đorđe Nikolić
Saradnik: Bojan Stević

Inspiracija za dizajn kompleksa je pristekla iz kontekstualnih specifičnosti priobalnog dela reke Save, stare gradske celine Kosančićevog venca i Kalemegdanske tvrđave sa parkom, iz kojih su apstrahovani glavni motivi dizajna poput tokova, zatalasanih linija, vodih površina, plaže i parka. Kombinovanjem i umrežavanjem različitih slojeva, parkovskog zelenila, starog gradskog tkiva i obalne linije, projekat kulturnog centra promoviše principe urbane integracije i regeneraciju zapostavljenih prostora. Lokacija kompleksa na obali, ispod stare tvrđave i blizu centra grada, pružila je priliku za autentičan izraz inspirisan rečnim tokovima i motivima kao što su: voda, rečna ostrva, ušće i peščane plaže. Postojeća zgrada Betonhale je prepoznata kao jedan od elemenata i izvedena od istog jezika, sa fasadom koja prati obalu i krov koji naglašava granice između obale i tvrđave. Smatrano je da je od suštinske važnosti da se očuvaju ovi elementi. Krov hale je postao plaža iznad vode. Krov kulturnog i komercijalnog centra deluje kao prirodna veze između vode, plaža i zelenog podnožja Kelemegdanske tvrđave. Krov je transformisan u rampe, stepeništa i staze, koje omogućavaju komunikaciju preko i kroz objekat.