Šetalište Budva-Bečići
Nova zgrada Fakulteta muzičke umetnosti, Beograd
Paviljon Muzeja savremene umetnosti, Beograd
Proširenje depoa Narodne biblioteke Srbije, Beograd
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Betonhala kulturni centar na vodi, Beograd
Ito Jakuču izložbeni paviljon, Tokio
Japanska česma na Kalemegdanu, Beograd